Συγγούρης Δημήτρης

Συγγούρης Δημήτρης

Βασιλέως Ηρακλείου 23 54624
Κέντρο Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. d.syggouris@bee-executive.gr

Πληροφορίες

Σύμβουλος Ακινήτων - Σύμβουλος Μηχανικός

Διπλωτούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Δ.Π.Θ

Διπλωματούχος Σύμβουλος Ακινήτων Bee Real Estate

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Μέλος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ιδιοκτήτης Τεχνικού Γραφείου, Syggouris Constructions & DevelopmentακίνηταCopyright 2017 - Bee real estate